Μπαίνει στη μάχη η Οικονομική Αστυνομία

2010-12-02 23:55

Σε λίγες εβδομάδες θα λειτουργήσει η νέα υπηρεσία, η οποία δημιουργήθηκε στα πρότυπα του FBI και άλλων ξένων υπηρεσιών

Γιατροί που δεν κόβουν αποδείξεις, παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, λαθρεμπόριο, παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και πολλές άλλες κατηγορίες οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, μπαίνουν στο στόχαστρο της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία πρόκειται να αναλάβει έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρ. Παπουτσής

Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που προβλέπει τη σύσταση , οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπεγράφη από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή και προωθείται για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η νέα υπηρεσία, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα του FBI και άλλων ξένων υπηρεσιών, αναμένεται να συσταθεί και να λειτουργήσει σε λίγες εβδομάδες. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

  • Στο Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας που θα είναι αρμόδιο για την έρευνα και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ανάμεσα στα εγκλήματα αυτά είναι η κατάχρηση δημόσιας περιουσίας, η αυθαίρετη καταπάτηση δημόσιων κτημάτων, δασικών εκτάσεων κλπ.
  • Στο Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την έρευνα και δίωξη εγκλημάτων τα οποία επιφέρουν βλάβη στα έσοδα του δημοσίου, όπως η παράνομη νομιμοποίηση εσόδων, οι οποιεσδήποτε παράνομες συναλλαγές, η παραβίαση κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού κλπ.
  • Στο Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη δίωξη Εγκλημάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, η απόκρυψη ή αλλοίωση φορολογητέας ύλης, η λαθραία εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, η μη έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων και παραστατικών κλπ.
  • Στο Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη παραβάσεων σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Περίθαλψης των πολιτών, όπως η μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, οι παράνομες συνταγογραφήσεις κλπ.

Τη νέα υπηρεσία θα στελεχώσουν οι ειδικοί επιστήμονες που προσελήφθησαν πρόσφατα στην Αστυνομία, όπως μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστές, κ.ά. Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας θα έχει πανελλαδική εμβέλεια και θα υπάγεται στο αρχηγείο της Αστυνομίας, ενώ θα εποπτεύεται και θα ελέγχεται από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Αξιωματικοί
Πρόσβαση στα αρχεία

Οι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυνομίας θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία αστυνομικών και άλλων υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Με το ίδιο σχέδιο νόμου καθορίζεται η λειτουργία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επιχειρείται οργανωτική αναβάθμιση της Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, προστίθεται στις Διευθύνσεις Ασφαλείας η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας και δημιουργείται Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών.